Управління ефективністю

Управління ефективністю (Performance Management) – процес управління людьми, спрямований на досягнення стратегічних цілей компанії гуманним та раціональним шляхом.

Управління ефективністю: 

  • поєднує людей та посади зі стратегією організації;
  • встановлює загальне розуміння те, що має бути досягнуто, як і хто повинен досягати;
  • процес що гарантує, що люди роблять правильні речі найефективнішим способом.

Умови цифрової трансформації та швидко змінного середовища вимагають запровадження нових принципів управління персоналом. Традиційний підхід до управління ефективністю, що передбачає постановку завдань на рік, формалізоване планування розвитку та навчання персоналу, щорічний моніторинг та оцінку результатів співробітників, поступово втрачає свою актуальність на тлі загальної диджиталізації.

За результатами дослідження Global Human Capital Trends – 2017, трансформація моделі управління ефективністю стала одним із ключових пріоритетів для керівників. Керівництво хоче бачити в організації просту у використанні систему, що дозволяє ефективно керувати продуктивністю співробітників в умовах, що динамічно змінюються, з високим рівнем невизначеності.

Компанія Jansen впроваджувала світові системи автоматизації HR-процесів і дійшла висновку, що хорошою альтернативою їм є продукт на основі sharing economy – платформа SAP SucessFactors.